Heksagram Heksagram

Okrągła klapa kanalizacyjna, najprawdopodobniej kanalizacji lokalnej. W centrum umieszczona figura heksagramu. Całość otoczona meandrem, określanym również jako cygańska scieżka. Często z uwagi na to zdobienie klapę nazywa się rzymską.

Figura heksagramu często błędnie brana jest za Gwiazdę Dawida. Jednak dwa nałożone na siebie trójkąty to nie tylko symbol judaizmu, ale także symbol wzajemnego krzyżowania się żywiołów wody i ognia, tak, jak to jest w piwowarstwie, a może być również uznawane w odlewnictwie i innych tego typu zawodach.

Z racji występowania klap na terenie górek plebańskich wokół kościoła NMP, czyli dawnego terenu Litzmannstadt Ghetto, błędnie kojarzy się ich genezę z dzielnicą żydowską. Trzeba jednak jednoznacznie stwierdzić, iż domniemania o produkowaniu tego typu klap w ramach tzw. resortu metalowego w łódzkim Litzmannstadt Getto nie znalazło żadnego potwierdzenia w znanych dotychczas źródłach, jednak badania w tym zakresie nadal trwają. Klapy najpewniej powstały po wojnie.

Charakterystyczny wizerunek klapy jest obecnie wykorzystywany na stronie internetowej fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense z siedzibą w Łodzi.

Powiązane strony:

Zdjęcia:

Zdjęcia:
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
heksagram-z-gorek-plebanskich
heksagram-z-gorek-plebanskich_widok
heksagram_cmentarzstary